Films documentaires

 

L’Artistes des mots          docu I 40mn I 2014

L’Envol des Papillons      docu I 66 mn I 2010

30 ans de théâtre            docu I 64 mn I 2008

Les enfants du lac           docu I 17mn I 2005

Ida y Vuelta                     docu I 26mn I 2004

Une histoire deux rues    docu I 17mn I 2003